Fyzioterapia u Vás

Fyzioterapia v domácom prostredí

Je zameraná na pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžko a nie sú schopní na cvičenie dochádzať.

 

 

 

Prečo využiť fyzioterapiu?

– prevencia komplikácií dlhodobo pripútaných na lôžko
– udržanie, prípadne zvýšenie hybnosti, sebaobsluhy, kondície a bežných denných aktivít
– zvýšenie stability sedu, stoja, chôdze
– zlepšenie dychových funkcií
– zníženie bolesti
– prevencia zápalu pľúc, svalových kontraktúr a preležanín u dlhodobo ležiacich pacientov
– zlepšenie psychického stavu

 

Odporúčané:

– náhla cievna mozgová príhoda
– po úrazoch
– operáciách mozgu, chrbtice, krčka stehennej kosti
– pri nádorových ochoreniach
– stavy, kde pre parézu (neúplná obrna) alebo plégiu (úplnú obrnu) je obmedzená hybnosť pacienta
– pre zlepšenia stability a koordinácie
– M. Parkinson
– Sclerosis Multiplex

 

Fyzioterapia u Vás