Recenzie Fyzioterapia

V jedno februárové ráno šiel manžel vstať z postele, no nedokázal to.
Ostal sedieť pri posteli. Podišla som k nemu a to čo som uvidela ma doviedlo k tomu, že treba rýchlo konať. Zavolala som na 112, RZP prišla do niekoľkých minút a po diagnostike ho previezli do nemocnice s podozrením na cievnu mozgovú príhodu. Na centrálnom príjme som sa ešte s manželom rozprávala. Po vyšetreniach bol manžel prevezený na neurologické oddelenie JIS (jednotku intenzívnej starostlivosti) . Hneď po prevezení na toto oddelenie manžel skolaboval a následne bol prevezený na oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) . Tam nám bolo oznámené , že situácia je veľmi vážna, manžel mal silné krvácanie do mozgu, kde upadol do bdelej kómy. Lekár nám oznámil , že sa máme pripraviť na najhoršie… Už počas pobytu v nemocnici sa však z kómy prebral, no dýchal za pomoci prístrojov a stravu prijímal len vďaka nasogastrickej sonde a s úplnou plégiou(ochrnutím) pravej hornej aj dolnej končatiny. Po štyroch týždňoch v nemocnici manžel musel byť niekde premiestnený s tým, že je síce pri vedomí, no veľa šancí lekári na život manželovi nedávali a aj keby, tak dokonca života so sondou a ako ležiaci pacient. Previezli sme ho do hospicu. Hneď po prevoze sme s deťmi začali konať, čítali sme nespočetne veľa odporúčaní a možností čo by mohlo manželovi pomôcť. Dostali sme do rúk kontakt na Pána Bc. Juraja Chomu, fyzioterapeuta, ktorý sa špecializuje na pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžko po NCMP, ale aj iných diagnózach, keď nie je možné, aby pacient navštevoval fyzioterapeutickú
ambulanciu. Tak sa rozhodol pomáhať tým, že dochádza za pacientom domov, alebo do zariadenia soc. služieb, za čo som mu veľmi vďačná, nakoľko je to veľmi potrebná služba, ktorú nik neposkytuje. Verím, že čoskoro táto služba bude bežnou súčasťou podporovanou poisťovňami, alebo inými inštitúciami.
Každodenné špeciálne cvičenia, ktoré Pán Choma s manželom cvičil a rady, ktoré nám dal z poznatkov z Ajurvédy, prinášali veľmi rýchle výsledky. Po vyčerpávajúcej každodennej rehabilitácii po mesiaci a pol za pomoci fyzioterapeuta manžel začal chodiť po chodbách hospicu. Po dvoch mesiacoch manžel odchádzal z hospicu po vlastných. Po zlých prognózach od lekárov je jeho terajší stav podľa mňa a mojich detí zázrak.
Som za to veľmi vďačná a môžem každému odporučiť prácu fyzioterapeuta a firmu Ayurfyzio-Fyzioterapeutické poradenské centrum. Aj keď Vám už nikto nedáva nádej , nikdy netreba čakať čo bude , ale okamžite konať, veď čo je v živote vzácnejšie ako zdravie…Ďakujem, pani zo Spišského Bystrého
Video
 


Neodmysliteľnou súčasťou liečby pacientov po mozgových príhodách je fyzioterapia. Od prvého dňa po príchode zo zdravotníckeho zriadenia
domov. Každý si uvedomuje jej nevyhnutnosť. Ale ako dopraviť ľudí bez pohybu, alebo s obmedzeným pohybom na rehabilitáciu? Ideálnou možnosťou je fyzioterapia v domácom prostredí. Štyri roky sme sa usilovali nájsť fyzioterapeuta, ktorý by chodil cvičiť k mamke domov. Podarilo sa nám to v októbri 2017. Odborné cvičene v domácom prostredí bez stresu nám poskytuje fyzioterapeut Bc. Juraj Choma z Ayurfyzio
Fyzioterapeutického poradenského centra. Vďaka nemu sa stále posúvame dopredu. Škoda len, že v našom okolí sa táto služba objavuje až teraz. Ale lepšie teraz ako vôbec. Veď pacientov odkázaných na túto službu je stále viac.

Ďakujem, pani z Dolného Smokovca


Postihla ma Parkinsonova choroba a môj stav sa tak zhoršil, že som prestal chodiť. Pre stratu rovnováhy, pre závraty a pre bolesti. Tento
stav trval skoro rok. Počas toho obdobia som bol liečený lekármi, ale chodiť som nevedel. Bolo mi povedané, aby som sa tento stav pokúsil
zvrátiť cvičením.
Navštevovať rehabilitačné stredisko, však nebolo možné, nakoľko som nedokázal chodiť. A žiadne rehabilitačné stredisko neposkytovalo takú
liečbu akú som ja potreboval, t.j. intenzívne cvičenie a naučiť ma chodiť, pričom bolo potrebné dávať pozor, aby som nespadol. Tu sa mi dostal kontakt na fyzioterapeutov z Ayurfyzio – Fyzioterapeutického poradenského centra Bc. Juraja Chomu a Mgr. Janu Grünavalskú . Táto firma ako jediná v okolí Popradu poskytuje práve tento druh služby, ktorý bol pre mňa úplne najlepší . Chodievali ku mne domov dvakrát týždenne a poskytovali mi fyzioterapeutické cvičenia u mňa doma. Môj stav sa tak zlepšil, že som po roku ležania na posteli opäť začal chodievať po byte, som samostatný v chôdzi na WC a dokonca som po roku bol aj von z bytu, za čo som nesmierne vďačný.
Tento spôsob liečby u pacientov doma vypĺňa medzeru, ktorú má naša zdravotnícka starostlivosť.

Ďakujem, pán z Podskalky


Manžel prekonal cievnu mozgovú príhodu v roku 2015.
Po prepustení z nemocnice sme mali záujem o fyzioterapiu v Kováčovej, ale bolo nám to zamietnuté. Podarilo sa nám vybaviť trojtýždňový
rehabilitačný pobyt v Sobranciach. Po tomto pobyte manžel urobil určité pokroky v pohybe aj v reči. Bolo mu doporučené v rehabilitácií
pokračovať. A tu začal problém. Nevedeli sme nikoho zohnať, kto by za manželom dochádzal domov a cvičil s ním odborné fyzioterapeutické
cvičenia. Jeho cestovanie na terapie bolo nemožné. Až po dvoch rokoch, keď sme sa presťahovali do Popradu, prichádza ku manželovi
fyzioterapeut p. Bc. Juraj Choma. Vidíme, že manželovi to pomáha, čomu sme veľmi radi. Manžel mal postihnutú celú pravú stranu. Pohyboval sa iba za pomoci druhej osoby a G – aparátu. Po necelých troch mesiacoch terapie stále napreduje, G – aparát sme vymenili za obyčajné chodítko a moja pomoc pri chôdzi už nie je potrebná, čo je veľký pokrok. Je to veľká škoda, že sme nemali možnosť tejto terapie pred dvomi rokmi. Som veľmi vďačná p. Chomovi za všetko , čo robí pre môjho manžela.

Ďakujem, pani z Poprad – Veľká

Fyzioterapia u Vás