Náš tím


Mgr. Jana Chomová

Vzdelanie:
2002-2006 – Gymnázium Spišská Stará Ves
2006-2007 – Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Ošetrovateľstvo
2007-2010 – Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Fyzioterapia
2011-2013 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Fyzioterapia
Práca:
2010-2011 – Klimatické kúpele pre deti a dorast
2013-2016 – Fyzioterapeutická ambulancia
2016 – súkromná prax
Kurzy, školenia, prednášky:
2012 – SM-Systém A+B
2012 – SM-Systém C+D
2013 – Stabilita v pohybovom systéme a hlboký stabilizačný systém
2013 – Kinesiotaping
2014 – Neuro – muskulo – skeletálny koncept diagnostiky 1.A
2015 – Manuálna lymfodrenáž
2017 – Hirudoterapia

2017-2018 – Ájurvédska Univerzita Praha

2018 – Oxytocín ako biologický sprievodca materstvom, Kerstin U. Moberg

2018 – Konferencia Umenie fyzioterapie – Tehotenstvo, pôrod a popôrodné obdobie

2019 – Marmová terapia, Dr. Neel Venugopal, BAMS, (Centre for Ayurveda, Yoga & Marma)

2019 – Barefoot A – Fakty a mýty 

2019 – Barefoot B – Diagnostika a terapia

2020 – Diastáza

2020 – Panvové dno

2020 – Mobilizácia rebier podľa Ľ. Mojžišovej

2021 – Klenby tela


Bc. Juraj Choma

Vzdelanie:
2004-2008 – Stredná zdravotná škola Poprad
2010-2013 – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, Fyzioterapia
Práca:
2008 – Spojená škola zameraná na výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím, detí
s kombinovaným postihnutím a detí s autizmom, Poprad
2009-2010 – profesionálny hráč ľadového hokeja
2013-2016 – Fyzioterapeutická ambulancia
2016 – súkromná prax
Kurzy, školenia, prednášky:
2009 – Plavec – záchranár
2014 – SM-Systém A+B
2015 – Manuálna lymfodrenáž
2017 – Hirudoterapia

2017-2018 – Ájurvédska Univerzita Praha

2019 – Marmová terapia, Dr. Neel Venugopal, BAMS, (Centre for Ayurveda, Yoga & Marma)

2019 – Barefoot A – Fakty a mýty 

2019 – Barefoot B – Diagnostika a terapia

2020 – Diastáza

2020 – Panvové dno

Mobilný fyzioterapeut