Objednávky na telefónnych číslach, alebo mail:

+421 919 416 800

+421 907 049 586

ayurfyzio@ayurfyzio.sk

Fakturačné údaje:

Ayurfyzio - Fyzioterapeutické poradenské centrum o.z.

Vodárenská 2016/28
058 01 Poprad
IČO: 52610756
DIČ: 2121145620

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na dohodnutý termín, je potrebné to oznámiť 24 hodín pred termínom.
V prípade nezrušenia termínu alebo nedostavenia sa na termín, si učtujeme storno poplatok.

Mobilný fyzioterapeut