Objednávky na telefónnych číslach, alebo mail:

+421 919 416 800

+421 907 049 586

ayurfyzio@ayurfyzio.sk

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na dohodnutý termín, je potrebné to oznámiť 24 hodín pred termínom. V prípade nezrušenia termínu alebo nedostavenia sa na termín, si učtujeme storno poplatok.
Mobilný fyzioterapeut