Mobilný Fyzioterapeut

Mobilný Fyzioterapeut

 

Fyzioterapia v domácom prostredí

Je zameraná na pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžko a nie sú schopní na cvičenie dochádzať.

 

 

Pre koho je vhodný mobilný fyzioterapeut?

Pre imobilných a oslabených pacientov

Po cievnej mozgovej príhode

Po úrazoch a operáciách mozgu

Pri nádorových ochoreniach mozgu

Po zlomeninách, úrazoch, operáciách, výmene kĺbov

Parkinsonová choroba

Sclerosis Multiplex

ktokoľvek kto má pocit, že potrebuje rehabilitáciu

 

Prečo využiť mobilného fyzioterapeuta?

– zlepšenie pohyblivosti

– prevencia skrátenia svalov, zápalu pľúc a preležanín u dlhodobo ležiacich pacientov

– zlepšenie sebaobsluhy, kondície a bežných denných činností

– zlepšenie sebestačnosti

– zlepšenie stability sedu, stoja, chôdze

– zlepšenie dychových funkcií

– zníženie bolesti

– zlepšenie psychického stavu

– inštruktáž rodinných príslušníkov

 

 

 

Mobilný fyzioterapeut