Mobilný Fyzioterapeut

Mobilný Fyzioterapeut

 

Fyzioterapia v domácom prostredí

Je zameraná na pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžko a nie sú schopní na cvičenie dochádzať.

 

 

Pre koho je vhodný mobilný fyzioterapeut?

Pre imobilných a oslabených pacientov

Po cievnej mozgovej príhode

Po úrazoch a operáciách mozgu

Pri nádorových ochoreniach mozgu

Po zlomeninách, úrazoch, operáciách, výmene kĺbov

Parkinsonová choroba

Sclerosis Multiplex

ktokoľvek kto má pocit, že potrebuje rehabilitáciu

 

Prečo využiť mobilného fyzioterapeuta?

  • zlepšenie pohyblivosti
  • prevencia skrátenia svalov, zápalu pľúc a preležanín u dlhodobo ležiacich pacientov
  • zlepšenie sebaobsluhy, kondície a bežných denných činností
  • zlepšenie sebestačnosti
  • zlepšenie stability sedu, stoja, chôdze
  • zlepšenie dychových funkcií
  • zníženie bolesti
  • zlepšenie psychického stavu
  • inštruktáž rodinných príslušníkov 

 

 

 

 

Mobilný fyzioterapeut