Mobilný Fyzioterapeut

Fyzioterapia v domácom prostredí

Je zameraná na pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžko a nie sú schopní na cvičenie dochádzať.

 

Pre koho je vhodný mobilný fyzioterapeut?

 • Pre imobilných a oslabených pacientov
 • Po cievnej mozgovej príhode
 • Po úrazoch a operáciách mozgu
 • Pri nádorových ochoreniach mozgu
 • Po zlomeninách, úrazoch, operáciách, výmene kĺbov
 • Parkinsonová choroba
 • Sclerosis Multiplex
 • ktokoľvek kto má pocit, že potrebuje rehabilitáciu

 

Prečo využiť mobilného fyzioterapeuta?

 • zlepšenie pohyblivosti
 • prevencia skrátenia svalov, zápalu pľúc a preležanín u dlhodobo ležiacich pacientov
 • zlepšenie sebaobsluhy, kondície a bežných denných činností
 • zlepšenie sebestačnosti
 • zlepšenie stability sedu, stoja, chôdze
 • zlepšenie dychových funkcií
 • zníženie bolesti
 • zlepšenie psychického stavu
 • inštruktáž rodinných príslušníkov

 

 

 

Mobilný fyzioterapeut