Fyzioterapia

sm systém poprad

Základom fyzioterapie je Fyzioterapeutické vyšetrenie (kineziologický rozbor), ktorým sa zisťujeme funkciu pohybového aparátu a jeho stav a následne sa navrhne postup terapie, predpokladaný počet návštev, ktoré budú viesť k odstráneniu ťažkostí.  Súčasťou vyšetrenia je anamnéza, vyšetrenie pohľadom, vyšetrenie pohmatom a vyšetrenie pomocou špeciálnych fyzioterapeutických testov.

Cieľom fyzioterapie je obnovenie a normalizácia pohybu, aby nedochádzalo k preťaženiu a bolestiam pohybovému systému.

  • Používane techniky:
  • Mäkké techniky
  • Mobilizáčné techniky
  • Mobilizácia rebier podľa Ľ. Mojžíšovej
  • Fyzioterapeutické cvičenie
  • SM -Systém
  • Respiračná fyzioterapia
  • Kineziotaping
  • Marmová terapia

 

Mobilný fyzioterapeut