Objednávky na telefónnych číslach, alebo mail:

+421 919 416 800

+421 907 049 586

ayurfyzio@ayurfyzio.sk

Mobilný fyzioterapeut