Čo je to cievna mozgová príhoda?

Cievna mozgová príhoda sa môže prirovnať k pretekom ako Rallye Tatry.
2 mája, 2019

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) je ochorenie, kedy dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva. Mozgové tkanivo je poškodené buď nedokrvením  alebo krvácaním do mozgu.

Toto ochorenie väčšinou postihuje starších ľudí, ale v súčasnosti už nie sú výnimkou ani mladí ľudia.

 

 

 

V priemere každý deň dostane na Slovensku mozgovú príhodu jeden človek, ktorý nemá ešte ani 45 rokov.

 

Podľa národného centra zdravotníckych informácií v roku 2017 utrpelo mozgovú príhodu 352 ľudí vo veku 20 – 44 rokov (3 % z celkového počtu pacientov), čo je o 66 viac ako v roku 2016. Výskyt mozgovej príhody však rastie vo všetkých vekových kategóriách.

V roku 2007 bolo v registri cievnej mozgovej príhody zaznamenaných 7429 pacientov, v roku 2017 to bolo 11 556 pacientov.

 


V Európe patrí Náhla cievna mozgová príhoda k tretej najčastejšej príčine smrti a k najčastejšej príčine invalidity.


 

Pri rozvíjajúcich sa symptómoch je dôležitá RÝCHLA PRVÁ POMOC.

 

Je však ale dôležité vedieť rozpoznať symptómy rozvíjajúcej sa mozgovej príhody a okamžite privolať lekársku pomoc.

Medzi najčastejšie príznaky patrí:

  • Náhle oslabenie polovice tela, pokles ústneho kútika
  • Neschopnosť vyjadriť sa, artikulovať, porozumieť reči
  • Náhla porucha zraku, výpadok zorného poľa
  • Dvojité videnie
  • Prudká bolesť hlavy
  • Závraty s poruchou stability, zhoršenie stoja, chôdze

 

Časový limit pre podanie liečby je 4 ½ hodiny a mechanické odstránenie trombu je možné vykonať do 8 hodín od prvých príznakov cievnej mozgovej príhody.

Približne 70 % pacientov sa celkom zotaví, ak je liečba podaná do 1 hodiny od vzniku príznakov a je zabezpečená včasná rehabilitácia.

Po akútnej liečbe je dôležitá včasná rehabilitácia, teda začať s fyzioterapeutickým cvičením hneď od prvých dní, aby sa stav človeka po NCMP zlepšil v najväčšej možnej miere.

Je možné zabrániť až 80% náhlych cievnych mozgových príhod. A to prevenciou a eliminovaním rizikových faktorov.

Ochorenia ako Hypertenzia, Diabetes, porucha srdcového rytmu  a vysoká hladina cholesterolu môžu podporiť vznik NCMP. Samozrejme aj nesprávny životný štýl, fajčenie, alkohol, zle stravovanie, sedavý spôsob života, nadváha, hormonálna antikoncepcia a stres majú za následok rozvoj náhlej cievnej mozgovej príhody.

Preto je prevencia najlepšia liečba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mobilný fyzioterapeut